Pomůžeme Vám s oddlužením


přečtěte si více informací  

Vyhledejte informace o vašem případu:

Zadejte klíčové slovo

Aktuality

01. 01. 1970

Upozornění

Vzhledem k aktuální pandemické situaci jsou v současnosti omezeny úřední hodiny insolvenčního správce, kdy je třeba si před osobní návštěvou sjednat termín předem telefonicky. Prosíme všechny, aby upřednostnili písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobní návštěvou, neboť zaměstnanci insolvenčního správce pracují nyní v režimu home office. Děkujeme za pochopení.

více informací  

 

Zobrazit celou nabídkuProdej majetku

   
PRODEJ SPOLUVLASTNICKÉHO PODÍLU 1 / 16  NA NEMOVITÝCH VĚCECH

PRODEJ SPOLUVLASTNICKÉHO PODÍLU 1 / 16 NA NEMOVITÝCH VĚCECH

V rámci insolvenčního řízení na majetek dlužníka Andrea Šomanová vedeného pod sp. zn. KSBR 26 INS 25835 / 2019, nabízí insolvenční správce Burián & Penka, insolvence, v.o.s., k prodeji : spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/16 pozemku parc. č. 171 o výměře 125 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba Březina, č.p. 43, rod. dům, vše zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Brno-venkov, pro obec Březina a k.ú. Březina u Tišnova, na LV č. 245. Podmínky prodeje: - předmět prodeje bude prodán zájemci s nejvyšší cenovou nabídkou, - kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy, - zájemce není v úpadku, není osobou blízkou, ani osobou, na kterou se vztahuje zákaz nabývat majetek náležející do majetkové podstaty (ust. § 295 IZ), - zájemce nese veškeré poplatky spojené s převodem předmětu prodeje, - předmět prodeje se nabízí bez odpovědnosti prodávajícího za vady, tedy za vyloučení ust. § 1914 a ust. § 2161 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění, - tato nabídka není veřejnou nabídkou ve smyslu ustanovení § 1780 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění, - je vyhrazeno právo insolvenčního správce všechny doručené nabídky odmítnout, - zájemce, který předloží nejvyšší nabídku, insolvenční správce kontaktuje za účelem uzavření kupní smlouvy, a to poté, co uplyne lhůta pro podání nabídek (pokud nebude insolvenčním správcem využito právo odmítnout všechny předložené nabídky), - zájemce, kteří nepředložili nejvyšší nabídku, není insolvenční správce povinen vyrozumět o výsledku výběrového řízení, - lhůta pro podání cenových nabídek končí 15.6.2021. V případě zájmu o bližší informace k nabízenému majetku zašlete pouze prostřednictvím e-mailu : insolvence@burian-penka.cz. V případě zájmu o odkup nabízeného majetku zašlete cenovou nabídku nejpozději do skončení lhůty pro podání nabídek pouze prostřednictvím e-mailu : insolvence@burian-penka.cz.

více informací  
PRODEJ OSOBNÍHO AUTOMOBILU KIA MAGENTIS 2.0, R.V. 2009

PRODEJ OSOBNÍHO AUTOMOBILU KIA MAGENTIS 2.0, R.V. 2009

V rámci insolvenčního řízení na majetek dlužníka vedeného pod sp. zn. KSUL 44 INS 12628/2020 nabízíme k prodeji osobní motorové vozidlo KIA Magentis 2.0, VIN KNAGE226295309306/2009, RZ 4U8 5960, r.v. 2009, barva bílá, stav tachometru 215.650 km, mimořádná výbava, technický stav jednotlivých skupin vozidla odpovídá stáří a proběhu km, technická prohlídka 10 2021, poškozená krytka LZ dveří (škrábance a promáčknutí), svítí kontrolka řízení, předpokládané náklady na opravu cca 20.000 Kč. Vozidlo je nabízeno za minimální kupní cenu ve výši 55.000 Kč, není možný odpočet DPH. - lhůta pro podání cenových nabídek končí 14.3.2021. V případě zájmu o odkup nabízeného majetku zašlete cenovou nabídku nejpozději do skončení lhůty pro podání nabídek pouze prostřednictvím e-mailu : insolvence@burian-penka.cz. V cenové nabídce uveďte : - přesnou identifikaci majetku, o který máte zájem, - nabízenou kupní cenu - identifikaci zájemce ( jméno, příjmení, název obchodní firmy, IĆ, adresu trvalého bydliště či sídla) - telefonní kontakt

více informací  
PRODEJ MAJETKOVÉ PODSTATY V KONKURSU  iXTRON Systems,a.s., IČ: 28263642

PRODEJ MAJETKOVÉ PODSTATY V KONKURSU iXTRON Systems,a.s., IČ: 28263642

V insolvenčním řízení na majetek dlužníka iXTRON Systems,a.s., IČ: 28263642, se sídlem Sochorova 3232/34, 616 00 Brno, vedeného Krajským soudem v Brně, pod. sp. zn. KSBR 54 INS 6994 / 2018, nabízí insolvenční správce Burián & Penka, insolvence, v.o.s. k prodeji elektroniku,výpočetní techniku a zařízení.

více informací  

Potřebujete více informací?

Napište nám o kompletní přehled našich služeb

napište nám  

nebo nám zavolejte: +420 543 213 928

Webdesign

© 2021 Burian & Penka insolvenční správce - bpinsolvence.cz